ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายัญ    ทรายทอง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผักแว่น
สังกัด
สพป.บึงกาฬ