ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธิพันธ์    ทองล้วน
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ่าวลึกประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)