ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัชนีภรณ์    มาคะโว
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ่าวลึกประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)