ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปุญญพัฒน์    ชัยวงษา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)