ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ทยุทธ์    สาลีจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2