ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทยุทธ์    สาลีจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2