ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เชาวลิต    ก้อนคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านทุ่งข้าวพวง
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3