ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เชาวลิต    ก้อนคำ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งข้าวพวง
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3