ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดวง    โชติสุภาพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ด่านอุดมวิทยา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3