ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศศิธร    ศรีขันทะ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางสาน
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2