ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชลธิชา    บุพชาติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3