ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปริวัชร    งามเชย
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาน้อย
สังกัด
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)