ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ว่าที่ ร.ต.ฤทธิรณ    ศรีสม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงอาด
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2