ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรสา    บุญโยธา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3