ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นาตยา    แสงวิจิตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเชือก
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3