ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สามิตร    ชัยเพ็ชร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเชือก
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3