ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรศักดิ์    บุญร่วม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงน้อยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)