ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพ็ญพิมล    บุญรักษาทรัพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังลาน
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1