ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รัชนก    เสพปันคำ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันต้นหมื้อ
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3