ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บรรจง    สิทธิหาโคตร
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3