ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    ตั้งปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2