ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    ตั้งปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดคลองข่อย
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2