ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาตรี    พรมบุตร
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่วงก์พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)