ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีศักดิ์    มาตย์คำจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองใหญ่ทับครัว
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3