ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สายชล    บุญเติม
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสมพรรัตน์
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5