ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สายชล    บุญเติม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสมพรรัตน์
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5