ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นันทิยา    พิมพาวะ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2