ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนตรี    ศิริกุล
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แก้วเสด็จพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)