ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมบูรณ์    เขตรบุญพร้อม
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แก้วเสด็จพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)