ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธเนตร    หาดแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1