ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิมพ์ธวัล    สุวรรณสุระ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีบางไทร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2