ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัชฎาพร    สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีบางไทร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2