ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิเชียร    ผลประเสริฐศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขาพระ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2