ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พศิน    บัวหุ่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เชื้อเพลิงวิทยา
สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)