ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พศิน    บัวหุ่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชื้อเพลิงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)