ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว นลิน    เซ็นนิ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)