ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นลิน    เซ็นนิ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)