ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อิสระ    สูงสันเขต
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)