ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทัย    ขจรงามยิ่ง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2