ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจตน์พงศ์    เส็งพานิช
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโตนดเตี้ย
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1