ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ชณัญกาญจน์    สนธิพันธ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)