ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุเนตร    จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามร้อยยอดวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)