ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว น้ำฝน    อรรคบุตร
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่ากุงใหญ่
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3