ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จุฬาลักษณ์    จันทร์อินแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากพนัง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)