ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง หทัยชนก    แยบดีกีรติวรา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าลี่วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)