ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีระ    พินงูเหลือม
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดปลาดุก
สังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2