ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปวริศา    ดุลย์แสง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)