ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายัญ    โพธิ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่ลิด
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2