ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนตรี    เอี่ยมรัมย์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพรานนก
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1