ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วงศ์ธวัช    สงเทพ
ตำแหน่ง
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3