ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิจิตรา    ศรีลา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2