ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วันเพ็ญ    วัชรพิบูลย์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1