ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จริยาวดี    พริ้งดี
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันต้นหมื้อ
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3