ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาวัช    กันธวรรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันปอธง
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3