ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญทอง    ต๊ะมูล
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันต้นหมื้อ
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3