ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รุ่งนภา    แก้วกองมา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านใหม่หนองบัว
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3